O nás

Firmu Paulen sme založili v roku 1992. Týmto sme nadviazali na dlhoročnú tradíciu, ktorá trvá od roku 1893.  V začiatkoch sme obhospodárovali 37 ha pôdy a v súčasnosti hospodárime na 215 ha poľnohospodárskej pôdy. Venujeme sa hlavne rastlinnej výrobe, chovu zvierat , záhradníctvu, sadovníckym úpravám a službám. Našim hlavným cieľom je ponúkať tie najlepšie služby a produkty v týchto oboroch:

Okrasné dreviny, farmárske produkty (rastlinná produkcia, živočíšna produkcia), služby (záhradnícke služby,
poľnohospodárske služby)
. . . .