S láskou k prírode

Paulen

Okrasné dreviny a farmárske produkty

Ponuka produktov

Profil spoločnosti

Firmu Paulen sme založili v roku 1992. Týmto sme nadviazali na dlhoročnú tradíciu, ktorá trvá od roku 1893. V začiatkoch sme obhospodárovali 37 ha pôdy a v súčasnosti hospodárime na 215 ha poľnohospodárskej pôdy. Venujeme sa hlavne rastlinnej výrobe, chovu zvierat , záhradníctvu, sadovníckym úpravám a službám. Našim hlavným cieľom je ponúkať tie najlepšie služby a produkty v týchto oboroch: Okrasné dreviny, farmárske produkty (rastlinná produkcia, živočíšna produkcia), služby (záhradnícke služby, poľnohospodárske služby) . . . .

Čím sme odlišní

800+

Sem vložte text nadpisu

100%

Sem vložte text nadpisu

50+

Sem vložte text nadpisu